Kuzey Donanım Yazılım
Puantaj1

Puantaj, kamu veya özel bir kurumda faaliyet gösteren personelin saatlik, günlük, haftalık,aylık çalıştığı sürelerin kayıt altına alınması ve gerektiğinde ulaşılabilir rapor haline getirilmesidir. Hesabı belirlenen mesai çalışma saatleri üzerinden hesaplayabilirsiniz. Ay sonu geldiğinde “puantaj” verilerini muhasebenin bordro hesaplamasında kullanabilirsiniz.

İş Zamanı Takibi ve Personel Performans Yönetimi İçin İdeal Çözüm

 • Mesai günlerini takip edebilirisiniz.
 • Çalışma saatlerini, devamsızlık günlerini hatta fazla mesailerini takip edebebilirsiniz.
 • Resmi tatiller, hafta sonu tatillerini takip edebilirisiniz.
 • İzinleri, raporlu günleri ve geç kalınan saatleri raporlayabilirisiniz.
 • Oluşturduğunuz mesai raporlarını mail olarak gönderebilirsiniz.

Raporda normal saatleri, fazla mesai saatlerini ve günlük çalışılan saatleri, çalışma haftasını ayrıca ödeme dönemini içerir. Oluşan mesai çizelgesini kağıt ortamında tutmanız iş gücü kayıplarınızı hızla artırır. Orta ölçekli ve büyük işletmeler ise genellikle dijital olarak kayıt tutmaya ihtiyaç duyar.

Puantaj Programı Nedir ve Nasıl Kullanılır?”

Bir çalışanın çalışma saatlerinin kaydedildiği ve takip edildiği bir sistem veya süreçtir. Puantaj sisteminde, personelin devam ettiği günler, çalışma başlangıç ve bitiş saatleri, ara verilen süreler gibi çalışma saatlerine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

Kayıtları genellikle bir puantaj defteri, elektronik bir sistem veya özel bir yazılım aracılığıyla tutmanız münkündür. İşte puantaj kaydının nasıl tutulduğunu anlatan adımlar:

 1. Giriş: Çalışanın adı, departmanı ve pozisyonu gibi temel kimlik bilgileri kaydedilir.
 2. Tarih: Çalışmanın gerçekleştiği tarih kaydedilir. Tarih genellikle gün/ay/yıl formatında belirtilir.
 3. Giriş Saati: Çalışanın işe başlama saati kaydedilir. İşe başlama saati genellikle saat/dakika formatında yazılır.
 4. Çıkış Saati: Çalışanın işten çıkış saati kaydedilir. İşten çıkış saati de saat/dakika formatında belirtilir.
 5. Ara Verilen Süreler: Öğle yemeği veya diğer mola süreleri gibi ara verilen süreler, iş saatleri içinde kaydedilir. Bu süreler genellikle dakika veya saat cinsinden ifade edilir.
 6. Toplam Süre: Çalışanın o gün içindeki toplam çalışma süresi hesaplayabilirsiniz ve kaydedibilirsiniz. Toplam süre genellikle saat/dakika veya sadece dakika cinsinden ifade edilir.

Puantaj kayıtlarınızı, her çalışanınız için ayrı ayrı tutabilirsiniz. Ayrıca her gün için ayrı bir kayıt oluşturabilirsiniz. Bu kayıtları, doğru tercih ettiğiniz bir personel devam kontrol sistemi (PDKS) gibi otomatik sistemleri kullanılarak da tutulabilirsiniz.

Verimli Çalışma Saatlerine Ulaşmak İçin En İyi Puantaj Programı

Puantaj kaydını, personel performans değerlendirme, maaş hesaplama, izin yönetimi gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilirsiniz. Ayrıca, çalışma saatlerinin yasal düzenlemelere ve şirket politikalarına uygun olup olmadığını takip etmeniz içinde önemlidir.

Bir yorum Yaz